bodishs gixdit saitze mimdinareobs teqnikuri samushaoebi